Zápis detí do Materskej školy vo Vinodole na školský rok 2021/2022

Zápis detí do Materskej školy vo Vinodole sa uskutoční v dňoch 11.05. 2021 – 12.05.2021 v čase od 12 tej do 15 tej hod. v budove Materskej školy. Bližšie informácie získate v priloženom plagáte.

Zápis do MŠ plagát