Začiatok adventu vo Vinodole

V prvú adventnú nedeľu popoludní 4. decembra 2016 zavládla v areáli pred Kultúrnom domom vo Vinodole vianočná atmosféra. V stánkoch bolo množstvo výrobkov, ktoré vyrobili, deti a panie učiteľky z Materskej školy. Tiež pomohli rodičia a starí rodičia detí, ktoré túto škôlku navštevujú. Výťažok z predaja na týchto Mikulášskych dobročinných trhoch použijú na nákup vianočných darčekov pre deti do Materskej školy vo Vinodole.

Okrem týchto originálnych ručne vyrábaných výrobkov, si všetci prítomní mohli pochutnať na varenom vínku, vianočnej kapustnici, punči a pre deti bol pripravený detský punč a varený čajík.

Všetky deti netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. Nakoniec sa ho tak, ako po iné roky, opäť dočkali. Mikuláš prišiel v sprievode čerta a anjela. Čert mal na zlé deti pripravené aj vrece. Veľa odvážnych detí Mikulášovi aj zarecitovalo, alebo zaspievalo, aj napriek tomu, že v blízkosti Mikuláša sedel čert , ktorý stále čakal na zlé deti. Hľadal dlho, ale márne. Vo Vinodole zlé deti nenašiel a preto odišiel odtiaľto s prázdnym vrecom.  Mikuláš všetky odvážne deti odmenil sladkou odmenou. Anjelik zase detičky odmenil cukríkmi.

Ľudové zvyky a tradície v predvianočnom období všetkým prítomným pripomenuli svojím vystúpením deti z detského folklórneho súboru Sílešánek. Po ich vystúpení nasledoval predvianočný koncert  skupiny WALK ON. Táto skupina je v našej obci mimoriadne obľúbená a svojich skalných a nových  priaznivcov určite nesklamala. Z piesní tejto mladej hudobnej skupiny sálala vianočná pohoda, pokoj a nezvyčajná energia.

O skvelú vianočnú atmosféru sa postaral ozvučením a osvetlením pán Andrej Hlinka. Patrí mu jedno obrovské ĎAKUJEM, pretože aj jeho pričinením bol zážitok z tohto vianočného popoludnia ešte silnejší.

Podľa vyjadrení prítomných občanov, zhodnotili organizátori túto akciu ako veľmi vydarenú. Už teraz sa spolu s deťmi tešíme na ďalší ročník privítania Mikuláša s novými prekvapeniami.

 

Fotografie si môžete pozrieť v galérii, alebo kliknutím na link

Začiatok adventu vo Vinodole