Vývoz žumpy – nový cenník

OBECNÝ ÚRAD v Komjaticiach oznamuje občanom, že od 1. septembra 2023 sa mení cena za vývoz žumpy obecným vozidlom nasledovne: 

Fyzické osoby – obyvatelia              50,00 €

Právnické osoby                                 70,00 €

Fyzické osoby – podnikatelia         70,00 €