Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Vinodol

Počet zapísaných voličov do zoznamu voličov     1590

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní        329

počet voličov, ktorí odovzdali obálku                        329

volebná účasť                                                                20,69 %

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva   320

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu                 326

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku :

 1. Róbert Anda, Ing.                                12
 2. Eva Antošová, Ing.                              42
 3. Róbert Bakyta                                      25
 4. Daniel Balko, Mgr.                              35
 5. Róbert Balkó, Ing.                                 6
 6. Ladislav Blaško                                   25
 7. Peter Bulla, Ing., PhD.                       141
 8. Janka Buršákova, Ing.                         31
 9. Juraj Buzinkai, Ing.                              73
 10. Lukáš Čelinák, Mgr.                             24
 11. Veronka Čimová, Bc.                              5
 12. Igor Demo                                              37
 13. Branislav Diďák, Mgr.                          14
 14. Mário Dinga, JUDr.                               34
 15. Branislav Dobrovodský, Ing.              13
 16. Miloš Dovičovič, Ing.                            35
 17. Mário Duchoň                                       13
 18. Patrik Ďurfina, Ing.                              22
 19. Jozef Dvonč, doc., Ing., CSc.                58
 20. Miriama Fintová, MUDr., Bc.               6
 21. Juuraj Gajdoš, Ing. arch.                     23
 22. Tomáš Galbavý, Mgr.                           85
 23. Lenka Gažová, Ing.                              20
 24. Ján Greššo, Mgr.                                   81
 25. Miroslav Gut, Ing.                                10
 26. Miloslav Hatala, Ing.                           35
 27. Daniel Hecht, MUDr.                           39
 28. Rastislav Horňák, MUDr.                     6
 29. Juraj Horváth, Ing. Csc.                      68
 30. Jozef Hrozenský, Ing. arch., PhD.     12
 31. Eva Hudecová, Mgr.                            15
 32. Dušan Chebeň, PaedDr.                        5
 33. Marek Illéš, Ing.                                   89
 34. Juraj Ivanička, Ing.                                5
 35. Dušan Janek, Mgr.                                 4
 36. Peter Karas                                            23
 37. Ján Kecskés, Bc.                                     24
 38. Roland Kečkéš, Bc.                                  8
 39. Ľubomír Kleštinec, Mgr.                     68
 40. Renáta Kolenčíková, Mgr.                   20
 41. Štefan Korman, Ing.                             84
 42. Peter Košťál, Ing.                                   25
 43. Helena Kováčová, MUDr.                    31
 44. Marianna Kováčová, Mgr.                    6
 45. Miloslav Krajčík, Mgr.                          68
 46. Peter Kremen, Ing.                                  3
 47. Erik Lajtman, MUDr., PhD. MPH        35
 48. Ján Laurenčík, RNDr.                              6
 49. Pavol Leštinský                                        6
 50. Ivana Matušková, Mgr.                           4
 51. Ivan Michna, RNDr.                               62
 52. Štefan Mirga, Ing.                                     2
 53. Viliam Mokráň, Ing.                                 6
 54. Ľubomír Moravčík, Ing.                        40
 55. Roman Mrázik                                          8
 56. Ondrej Ňorba, JUDr.                              23
 57. Peter Oremus, Ing., PhD.,                    100
 58. Milan Packa, Ing.                                    25
 59. Blažej Paukeje                                         22
 60. Radoslav Pavelka, Mgr.                         28
 61. Lýdia Pilková, Mgr.                                33
 62. Monika Pňačeková                                 30
 63. Milan Proksa                                             5
 64. Adam Púchovský, Bc.                             17
 65. Marta Rácová, RNDr.                             15
 66. Róbert Sitár                                              23
 67. Zdenko Svoboda, Mgr., MBA                 67
 68. Ondrej Šedivý, MUDr.                             80
 69. Marek Šesták, Ing., PhD.                         10
 70. Samuel Šimko, Mgr. et Mgr.                   27
 71. Anna Šmehilová, PhDr., PhD.                38
 72. Vladimír Špánik                                     175
 73. Štefan Štefek, Ing.                                     73
 74. Ivan Ťapušík, Ing.                                       4
 75. Dominika Tekeliová, Mgr., PhD.            45
 76. Miroslav Tvrdoň, doc., PaedDr., PhD.   21
 77. Milan Uhrík, Ing. PhD.                             70
 78. Juraj Vajda                                                  24
 79. Ján Vančo, PhDr., PhD.                             42
 80. Vladimíra Vargová Mičeková, PaedDr. 10
 81. Ján Veteráni, Mgr.                                        3
 82. Anton Žilka, Prof., Ing., Csc.                       7

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku :

 1. Milan Belica, doc., Ing., PhD.                           115
 2. Iván Farkas, Ing.                                                    2
 3. Ján Greššo, Mgr. art.                                            64
 4. László Hajdu, Mgr.                                                 0
 5. Renáta Kolenčíková, Mgr.                                     4
 6. Ján Marko                                                                 0
 7. Peter Oremus, Ing., PhD.                                     73
 8. Milan Uhrík, Ing., PhD.                                        68

 

Poradie kandidátov na poslancov podľa výsledkov v obci Vinodol :

 1. Vladimír Špánik                            175
 2. Peter Bulla, Ing., PhD.                  141
 3. Peter Oremus, Ing., PhD.             100
 4. Marek Illéš, Ing.                               89
 5. Tomáš Galbavý, Mgr.                      85
 6. Štefan Korman, Ing.                        84
 7. Ján Greššo, Mgr.                               81
 8. Ondrej Šedivý,MUDr.                      80
 9. Juraj Buzinkai, Ing.                         73
 10. Štefan Štefek, Ing.                            73
 11. Milan Uhrík, Ing., PhD.                   70
 12. Juraj Horváth, Ing.                           68
 13. Ľubomír Kleštinec, Mgr.                 68
 14. Miloslav Krajčík, Mgr.                     68

 

Poradie kandidátov na predsedu podľa výsledkov v obci Vinodol :

 1. Milan Belica, doc., Ing., PhD.                       115
 2. Peter Oremus, Ing., PhD.                                73
 3. Milan Uhrík, Ing., PhD.                                   68
 4. Ján Greššo, Mgr. art.                                        64
 5. Renáta Kolenčíková, Mgr.                                 4
 6. Iván Farkas, Ing.                                                  2