Vyhodnotenie ankety

V roku 2015 bola na stránke Obce Vinodol uverejnená anketa „Ste za inštalovanie „merača rýchlosti“ pre motorové vozidlá, pri vstupe do obce? “ . V týchto dňoch sme túto anketu vyhodnotili. Ankety sa zúčastnilo 128 občanov.  Z toho 86 bolo za inštalovanie merača a 42 bolo proti inštalovaniu. Vedenie obce si váži záujem občanov o veci verejné a preto sa bude snažiť získať finančné prostriedky či už z projektov alebo z vlastných finančných prostriedkov a tieto merače postupne nainštalovať.