Vyhlásenie výzvy 1/LEADER NSK/2022 pre Opatrenie 1 a Opatrenie 2_RZ MAS Dolná Nitra o.z.

Podpora činnosti združení

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 31.01.2022

Výzvu: 1/LEADER NSK/2022 na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a pre Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja  – Nástroj 1 LEADER NSK.

 

Úplné znenie Výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke Regionálneho združenia www.dolnanitra.sk na nasledovnom linku:

 

https://www.dolnanitra.sk/

 

https://www.dolnanitra.sk/vyzvy-mas/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2022-leader-nsk-38.html?kshowback=

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spomínanej výzvy neváhajte kontaktovať:

 

Viktória Janković
RZ Dolná Nitra o. z.
č. 399, 951 08 Golianovo
http://www.dolnanitra.sk/
0914 330 550, 0917 387 295