Výdaj jódových tabliet

Oznamujeme občanom, že výdaj nových jódových tabliet -profylaktík pre obyvateľov s trvalým, ako aj registrovaným prechodným pobytom v obci Vinodol sa uskutoční  na Obecnom úrade v termíne:

od 19.septembra 2022 do 30.septembra 2022 v dňoch pondelok, stredu a v piatok, v čase od 13 : 00 hod do 18 : 00 hod. Zároveň môžete odovzdať staré balenia (výdaj nových tabliet nie je podmienený odovzdaním starých). Jedna osoba môže prevziať tablety aj za ostatných členov domácnosti.
Upozorňujeme občanov, že jódové tabletky je potrebné užiť len v prípade havárie jadrovej elektrárne, nie preventívne.