Vinodolský letný festival

Predpredaj vstupeniek je od 15.06.2022 počas stránkových hodín v kancelárii 1. kontaktu na Obecnom úrade vo Vinodole.

Cena vstupeniek :

predpredaj                    na mieste

deti od 6  do 15 rokov, starobní dôchodcovia                3,00 eurá                     4,00 eur

dospelí                                                                                   6,00 eurá                     8,00 eur