Verejná vyhláška – Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiesťňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav v k.ú. Horný Vinodol

Verejná vyhláška