Uznesenie Okresného súdu Nitra – verejná vyhláška

Vyvesené dňa 28.10.2022

Verejná vyhláška