Uznesenie Krízového štábu obce Vinodol

Krízový štáb berie na vedomie uznesenie bezpečnostnej rady Okresného úradu  v Nitre. č. 62 , zo dňa  06.02.2021 a odporúča obci Vinodol ako zriaďovateľovi Základnej a Materskej školy obnoviť prevádzku od 08.02.2021.  Účasť na prezenčnom vyučovaní je dobrovoľná.

S týmito podmienkami:

  1. Každý z rodičov detí, ktoré sa zúčastnia vyučovacieho procesu sa musia preukázať potvrdením o vykonaní testu na COVID19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia na COVID 19 nie starším ako 90 dní.
  2. Osoba sprevádzajúca dieťa do školského zariadenia sa musí preukázať potvrdením o vykonaní testu na COVID19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia na COVID 19 nie starším ako 90 dní.
  3. Nariaďuje učiteľom Materskej a Základnej školy, aby nosili v priestoroch školy respirátory FFP2 alebo FFP3 a iné ochranné pomôcky, ktoré zabezpečí zriaďovateľ.
  4. Odporúča zakázať vstup zákonného zástupcu do priestorov školských zariadení.