Úspešne zrealizované aktivity ku dňu Zeme

Pri príležitosti „Dňa Zeme“ sa uskutočnila 25. 04. 2015 pod vedením starostu obce, p. Petra Straňáka a veľkého množstva zúčastnených občanov, brigáda v rámci ktorej sa upravili verejné priestranstvá pri Artézskej studni i v okolí rybníka. Pri ceste k Artézskej studni bolo vysadených 12 kusov okrasných čerešní, z ktorých každá má svojho patróna, v podobe obecných spolkov. Pri Artézskej studni sa taktiež realizovali terénne úpravy, prostredníctvom navozenia zeminy a následného výsevu trávy. Pri tejto príležitosti bolo upravené i priestranstvo pri rybníku, ktoré realizovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru. Celé podujatie bolo zavŕšené v altánku pri Artézskej studni, pohostením a dobrými dojmami z vykonanej práce.

Fotografie z celej akcie, budú dostupné v „Galérii“ oficiálneho webového portálu.