Údaje o komunálnom odpade obce Vinodol zverejnené v rozsahu štatistického zisťovania v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

SKM_C224e23022416220

SKM_C224e23022416210