Štrajková pohotovosť miest a obcí

 ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ
Vážení občania,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že všetky mestá a obce na celom Slovensku dňom 19.mája 2022 jednomyseľne vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Pracovníci samosprávy sú k tomuto kroku prinútení rovnako, ako v nedávnej minulosti napríklad záchranné zložky, učitelia a ďalšie verejno-prospešné orgány.

 

Nejedná sa o ostrý štrajk, ale pre túto chvíľu o štrajkovú pohotovosť, aby sme boli vám – občanom – i naďalej k dispozícií.

 

Štát v súčasnosti prijímanými zákonmi nielen porušuje ústavu, ale chce siahnuť na peniaze, určené na chod miest a obcí, čo znamená, že je ohrozená prevádzka našich úradov, organizácii, sociálnych zariadení, škôl a škôlok. Je otázne, či nebudeme musieť, z dôvodu prijímania nekoncepčných opatrení bez zreteľu na samosprávy obmedziť verejné osvetlenie, kultúru, šport, starostlivosť o verejné priestranstvá, rozvoj a ďalšie základné služby, na ktoré máte právo, pretože sú hradené z vašich daní.

 

Najmä posledné dva roky naplno ukázali, že sami na úrovni obcí suplujeme štátne inštitúcie a zvládneme to, čo má na starosti predovšetkým štát. Nebyť vás – občanov ochotných pomôcť, zostalo by len pri slovách a tlačových konferenciách.

 

Vážení občania, mestá a obce nevyhlásili štrajkovú pohotovosť v mene svojich zamestnancov a volených predstaviteľov. Mestá a obce vyhlásili štrajkovú pohotovosť v mene nás – všetkých občanov – a za naše prirodzené práva. Žiadame iba to, aby štát zaplatil to, čo si u nás objednal..!

 

Na znak spoločného protestu dňom 19. mája 2022 obce a mestá spúšťajú obecné/mestské vlajky na pol žrde a dávajú štátnym orgánom čas na vyriešenie situácie do 30. júna. O ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať.

 

 

Výzva ZMOS samosprávam (link)

Zásadné požiadavky ZMOS (link) 

Tlačová beseda ZMOS po mimoriadnom sneme (link)