Stavanie 1. Mája

V predvečer 1. mája sa stalo už tradíciou stavanie Májov. V minulosti Máj – mladý stromček ako symbol na jar sa obnovujúcej prírody, naši predkovia niesli v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a tiež tancom prejavovali radosť z víťazstva jari na zimou. Často sa Máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; miestami sa tiež obliekali do ženských šiat alebo sa na ne vešali malé bábky.

Aj v dnešnej modernej uponáhľanej dobe si tradície ctíme a dodržiavame a preto aj tento rok Obec Vinodol v spolupráci s organizáciami ZOULUS o.z., DHZ Vinodol, DFS Sílešánek, Senior klub a MŠ Vinodol a tiež kultúrnou komisiou pri OZ vo Vinodole usporiadala stavanie Mája. V sobotu 30.04.2016 doniesli členovia DHZ Vinodol strom – Máj na priestranstvo pred pamätník padlých z 2. svetovej vojny. Sprevádzal ich spev dievčat z DSF Sílešánek. Po úspešnom postavení mája sa všetci presunuli do rekreačno – športového areálu, kde sa svojimi vystúpeniami predstavili deti z Materskej školy, a tiež členovia zo Senior klubu. Ani chladnejšie počasie neodradilo ľudí od skvelej zábavy na majálese až do neskorých nočných hodín.

Fotografie z celej akcie, sú dostupné v “Galérii” oficiálneho webového portálu.