Slávnostné odovzdanie hasičského auta DHZ VINODOL

Na základe obnovenia činnosti Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) vo Vinodole, iniciatívy starostu obce Vinodol p. Petra Straňáka a promptnej reakcii kompetentných inštitúcií, sa vo Vinodole 6. septembra 2015, konalo slávnostné odovzdanie hasičského auta značky IVECO, Dobrovoľnému hasičskému zboru vo Vinodole. Na podujatí, ktoré sprevádzala mimoriadne vysoká účasť občanov Vinodolu a kultúrny program folklórneho súboru Sílešánek, sa zúčastnili i predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR), PhDr. Ladislav Pethő, prezident DPO SR;  p. Vendelín Horváthgenerálny sekretár DPO SR; predseda DHZ Vinodol p. Benedikt Melišek, reprezentanti slovenskej sociálnej demokracie a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, Ing. Tibor Glenda a  Ing. Zoltán Daniš; vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Nitre Ing. Rudolf Hlavačka a správca farnosti Vinodol – dekan Ondrej Valach. Na podujatí sa zúčastnili i starostovia niektorých obcí regiónu Dolná Nitra, starosta obce Čechynce Róbert Kupeček, starosta obce Golianovo Mgr. Ľuboš Kolárik, starosta obce Paňa Ing. Milan Korenči, starosta obce Malý Cetín Leonidas Charizopulos a tiež starosta obce Mojzesovo Ing. Jozef Čunderlík. Spoločne prajeme všetkým členom DHZ vo Vinodole, čo najmenej výjazdov k požiarom a čo najviac úspechov pri práci s mládežou a na súťažiach dobrovoľných hasičov.