Slávnosť sv. Floriána

V nedeľu 8.mája 2016 slávili členovia dobrovoľného hasičského zboru Vinodol sviatok svojho patróna sv.Floriána. Pri tejto príležitosti pripravili obyvateľom Vinodolu zaujímavý program.

Slávnosť začala slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole Ružencovej Panny Márie obetovanou ku cti sv.Floriána za pomoc a ochranu živých a za večnú spásu tých, ktorí obetovali život pri výkone služby. Jej súčasťou bolo aj posvätenie hasičskej zástavy DHZ Vinodol, ktorá je symbolom zjednotenia našich hasičov a symbolom ochrany obce pred ohňom.

Popoludní slávnosť pokračovala pripraveným programom na pomocnom futbalovom ihrisku pri artézskej studni, kde bolo pre všetkých návštevníkov pripravené občerstvenie a príjemná hudba.

Po príhovore predsedu DHZ Vinodol p. Benedikta Meliška sa verejnosti hasiči predviedli ukážkou hasičskej techniky a hasičským útokom. Slávnosti sa zúčastnili aj hasiči z DHZ Dyčka, DHZ Ivánka pri Nitre, DHZ Golianovo, veliteľ  DHZ  Diakovce Jaroslav Uhrín a tiež profesionálni hasiči z HaZZ Nitra. Hasiči z DHZ Dyčka svojou ukážkou hasenia penou tiež spestrili program.

Na svoje si prišli hlavne tí najmladší, ktorí si vyskúšali striekanie s prúdnicou. Tiež si mohli prezrieť všetky autá a aj historické hasičské vozidlo. Najviac sa ale tešili z vozenia na hasičských autách za zvuku sirén.

Poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí ste prišli povzbudiť našich hasičov a všetkým, ktorí sa na príprave tejto slávnosti podieľali.

 

Členovia DHZ Vinodol ďakujú p.farárovi Ondrejovi Valachovi, ktorý sv.omšou obetovanou za hasičov, prispel k oslave ich sviatku.