Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad.

Oznamujeme občanom, že od štvrtka 24. februára 2022 si môžu v kancelárií prvého kontaktu na Obecnom úrade počas stránkových hodín prevziať rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, poplatku za komunálny odpad.

Zároveň môžu tieto poplatky uhradiť a to kartou alebo v hotovosti.