Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú dňa 07.10.2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08 : 00 hod  – do 10 : 20 hod. :

Horný Vinodol :

Č. 154/D2, 157, 158, 158/BL, 159, 159/VE, 160, 161/D2, 162,163, 164/D2, 165, 165/OP, 168, 169, 170, 170/PR, 170/VE, 171, 171/ZA, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 216/VE, 218, 219, 219/OP, 220, 221, 222, 223, 224, 493

Dňa 08.10.2020, v čase od 08 : 00 – 10 : 20 hod . :

Dolný Vinodol : 557, 563, 564

Donátová 603

Horný Vinodol :

Č. 5, 6, 8, 9, 10, 10/*, 11, 12, 13, 14, 14/VE, 15, 16, 17, 17/OP, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 45/PR 46, 47, 49, 50, 50/PR, 51/VE, 52, 53, 54, 54/ZA, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 94, 94/OP, 95, 95/OP, 96, 96/OP, 97, 97/PRI, 98, 98/PR, 234, 235, 236, 237, 238, 481, 482, 483, 484, 484/ZA, 485, 485/PR, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 497, 498, 499, 563/VE, 565, 567, 568, 581, 583/OP, 593

Pesecká č. 36

V čase od 10 : 30 – 12 : 50 hod :  

Dolný Vinodol :

Č. 247, 248, 248/ZA, 248/VE, 250, 250/VE, 251, 252, 252/VE, 253, 254, 255, 256, 359, 359/PR, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 441, 446, 446/VE, 447, 448

Hlavná 36/1

Dňa 09.10.2020, v čase od 10 : 30 – 12 : 50 hod . :

Dolný Vinodol č. 109/OP

Horný Vinodol :

Č. 27/-, 3, 41, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73/VE, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81/OP, 82, 83, 84, 84/OP, 85, 85/ZA, 87, 87/OP, 88, 88/VE, 89, 90, 90/OP, 91, 91/BL, 91/OP, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 130, 105, 105/VE, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/BL, 120, 121, 123, 124, 125, 125/PR, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146/-, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 552, 568/VE, 571/OP, 579, 586/23

Na výhone č. 39