Predveľkonočný benefičný koncert podporil dobrú myšlienku

V sobotu 1. apríla sa v priestoroch kultúrneho domu konal Predveľkonočný benefičný koncert, ktorého výťažok prispel na rekonštrukciu havarijného stavu strechy kostola. Slovenskí filharmonici sa svojím vystúpením rozhodli podporiť túto myšlienku. Počas koncertu zazneli árie a piesne z opier, operiet, muzikálov a ľudovej tvorby od známych skladateľov ako je G. Pucciny, W. A. Mozart, M. Sch. Trnavský, F. Lehár, A. Dvořák, L. Cohen či E. Kálman a ďalší. Podujatie organizačne podporila obec Vinodol. Ďakujeme všetkým angažovaným farníkom, rodákom, predstaviteľom a zamestnancom obce i všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na organizácii a príprave úspešného benefičného koncertu.

Fotografie z koncertu nájdete v galérii.

Link :

Predveľkonočný benefičný koncert