Požiarna prevencia radí a upozorňuje

Tráva spálená, bolesť znamená… Opäť tu máme leto, tentoraz meteorológovia predpovedajú vysoké teploty. Stromy a kríky sa zazelenali, vtáčiky spievajú, práce na záhradách sú v plnom prúde. Žiaľ, tak ako každý rok, aj tento sa takmer povinnou súčasťou  prác stáva i vypaľovanie trávy a trávnatého odpadu v záhradkách. Sotva sa prebúdzajúci život ničí oheň. Horia lúky, stráne, priekopy, násypy železničných tratí i ovocné sady. Ľudia vypaľujú suchú trávu a pritom si neuvedomujú, ako svojou ľahkovážnosťou ubližujú prírode. Podľa údajov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru je práve vypaľovanie porastov a zakladanie ohňov v prírode a v záhradkách najčastejšou príčinou vzniku požiarov.

Čo sa deje pri požiari?

  • horením sa vyvíja teplota 100 – 800 °C
  • v plameňoch horí tráva, kríky, stromy a teda aj domovy živočíchov, hniezda vtákov s vajíčkami, alebo mláďatkami
  • plamene sa rýchlo šíria a nachádzajú v nich smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj takí bežci ako zajace a srnky
  • ničí vývojové štádiá hmyzu pod povrchom pôdy
  • ničí korene plytko koreniacich rastlín
  • prirodzenou súčasťou dymu sú škodlivé a zdraviu nebezpečné plyny
  • v dyme – udusením nachádza smrť veľké množstvo živočíchov
  • zničením drobných živočíchov prichádzajú o potravu vyššie zvieratá Čo robiť v prípade, že ste svedkom požiaru?
  • ohlásiť vznik požiaru na tel. číslo 150 alebo 112 • uviesť kde horí, čo horí a kto volá • uviesť podrobnejšie informácie o požiari • riadiť sa pokynmi príslušníkov hasičského zboru.

 

Čo na to zákony?

Vypaľovaním porastov – trávy, bylín kríkov a stromov dochádza k porušovaniu zákonov: NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov NR SR č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch Fyzickým osobám hrozí pokuta do výšky 331 € a právnickým osobám až do 16 596 €. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie. Spaľovaním odpadu zo záhrad a polí (lístie, tráva, konáre, zvyšky úrody) či iného bioodpadu je porušovaný tiež zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Porušenie tohto zákona môže stáť občana 166 € a právnickú osobu až 16 596 €. Podľa zákona o odpadoch hrozí za takéto konanie pokuta pre občanov až do výšky 1 500 €, pre právnické osoby od 4 000 do 350 000 €. Riešenie: pravidelná starostlivosť o pozemok, pri zanedbaných a neudržiavaných plochách ich postupná rekultivácia zbavovanie sa suchého biologického odpadu zákonným spôsobom. V našej obci to je riešené na vyhradenom mieste – skládke odpadu, kde môžu občania tento odpad bezplatne v určené dni a hodiny vyvážať.

Výzva na záver:

NEVYPAĽUJTE! Vypaľovanie nenahradí pracovitú ruku, ani starostlivosť o pozemok. Iba na krátky čas sa spred očí stratia staré a suché byle, ale neobrobená a neudržiavaná plocha tu bude zas.