Posedenie seniorov 2016

Vo štvrtok 27.októbra sa v kultúrnom dome vo Vinodole pri príležitosti „ Októbra – mesiaca úcty k starším“ stretli seniori – jubilanti so starostom obce, poslancami Obecného zastupiteľstva a pracovníkmi Obecného úradu. V tomto roku oslávilo 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov 57 jubilantov. Starosta obce p. Peter Straňák v úvode všetkých jubilantov privítal, zablahoželal im k ich jubileám a odovzdal im darčeky. Všetci jubilanti sa už tradične zapísali do pamätnej knihy obce Vinodol.

O 16 hodine sa k jubilantom pridali aj ostatní seniori z našej obce. Tento rok sa ich zúčastnilo úctyhodných 149 seniorov. Už pri príchode do sály kultúrneho dostali všetci darček a tiež lístok do tomboly. Svojím vystúpením potešili srdiečka babiek a dedkov deti z Materskej školy vo Vinodole. Po nich vystúpili deti zo Základnej školy v našej obci. Za svoje vystúpenie si všetky deti vyslúžili obrovský aplauz a od pána starostu dostali sladkú odmenu.  Seniori si mohli pochutnať na výbornej kapustnici, pagáčikoch či perníku.  V dnešnej uponáhľanej dobe je dobré občas spomaliť, posedieť, porozprávať sa s priateľmi, pospomínať . Niektorí domov odchádzali aj s cenami z tomboly. Tí čo nič nevyhrali, budú mať možno šťastie na rok. Ale my sa už dnes tešíme na ďalšie vydarené stretnutie s našimi seniormi.

Fotografie si môžete pozrieť v galérii, alebo kliknutím na link :

Posedenie seniorov 27.10.2016