Plánované prerušenie distribúcie elektriny – 09.05.2022

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v pondelok 9.5.2022 v čase od 8:00 hod do 15:00 hod z dôvodu plánovanej práce  na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky  elektriny nasledovné odberné miesta:

Agátová ulica  č. 355,374/D2,375,376,405/VE,406,407,408,409,410,411,412,412/OP, 508,509,511/VE,538

 

Hlavná ulica č. 258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,336/D1,338,341,342,343,344,345,346,347,347/PR,349,350,351,352,353,354,356,357,377,514,517

 

K vodárni č. 269,273/2, 307,307/VE,335,335/ZA,335/VE

 

Hlboká ulica č. 308,309,310,311,312,313,314,315,316,316/VE,322,322/OP,323,324,325,326,327,328,329,329/ZA,330,331, 522,533,537,

 

Donátová ulica č. 317,318,319,320,321

 

Telepy č. 378,379,380,381,382/D2,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399, 400,401,402,403,404,404/VE