Petícia za vyhlásenie referenda o zmene počtu volebných obvodov

Vážení občania, Združenie miest a obcí Slovenska vyhlásilo petíciu, ktorej cieľom je vyhlásenie referenda, po úspechu ktorého by sa pri voľbách do NRSR zmenil jeden volebný obvod (celá SR) na osem volebných obvodov podľa krajov a zvolení poslanci by rovnomerne reprezentovali každý kraj, pretože každý kraj by mal svoje zastúpenie v parlamente podľa počtu svojich obyvateľov.

 

Cieľom zmeny je to, aby sme do parlamentu volili toho, koho poznáme. Poslanci parlamentu musia byť bližšie k nám.

 

Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené o tom, že práve viac volebných obvodov je najzásadnejšia reforma, pretože potrebujeme docieliť previazanosť parlamentu s regiónmi a znížiť tak regionálne rozdiely a zvýšiť kvalitu života na celom  našom území. Už nebude môcť nastať situácia, že až po parlamentných voľbách zisťujeme, či niekto z nášho regiónu bude vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Vo voľbách do Národnej rady by tak napríklad obyvateľ Nitrianskeho kraja volil iba poslancov, ktorí majú trvalý pobyt v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Znamenalo by to, že tak ako aj doteraz by si volič pri voľbách do národnej rady vybral kandidátnu listinu politickej strany, ktorú chce voliť, avšak kandidáti na jej kandidátke by boli iba z Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

V petícií preto žiadame o vyhlásenie referenda s nasledujúcou otázkou:

 

„Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: “Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.”?

 

V prípade, že referendum bude úspešné a viac ako polovica občanov hlasujúcich v referende odpovie ÁNO, Národná rada bude musieť prijať ústavný zákon, ktorým zmení Ústavu tak, že poslanci budú volení podľa krajov.

 

Preto budeme radi, ak svojím podpisom túto petíciu podporíte.

 

Petičné hárky  sú Vám k dispozícii na podpis na Obecnom úrade vo Vinodole v kancelárií prvého kontaktu počas stránkových hodín.

 

https://www.zmos.sk/peticia.html