ObčanOznamyÚprava stránkových hodín na obecnom úrade

Obecný úrad Vinodol  až do odvolania na základe odporučenia krízového štábu obce Vinodol  a Ústredného krízového štábu obmedzuje voľný pohyb fyzických osôb v priestoroch obecného úradu  a  pre verejnosť zostáva otvorená iba podateľňa v kancelárii prvého kontaktu, kde si občania môžu odovzdať svoje podania počas upravených stránkových hodín:

pondelok 08:00 – 12:00

  streda   13:00 – 17:00

 piatok   08:00 – 12:00

Pre spojenie s jednotlivými referentkami je možné využiť telefonický alebo písomný kontakt.

Ing. Zuzana Plšková 0917415917, 037/6598133 plskova@obec-vinodol.sk
Mgr. Mária Svečulová 0917738189, 037/6598840 sveculova.ocuvinodol@mail.t-com.sk
Silvia Ďuranová 0905884976, 037/6598118 duranova.ocuvinodol@mail.t-com.sk
Ing. Michaela Gužalová 0917345499 guzalova@obec-vinodol.sk