Fekálne vozidlo na vývoz žumpy.

Obce vlastniace spoločnú ČOV (Komjatice, Černík, Vinodol, Mojzesovo, Veľký Kýr), zakúpili fekálne vozidlo, ktoré pre občanov zabezpečuje vývoz fekálií.
Cena vývozu pre občanov je 25,- EUR a pre podnikateľské subjekty 40,- EUR.
Vývoz si môžete objednať v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hod. na telefónnom čísle 0919 163 534 – p. Letko. Už nie je potrebné zakúpenie kartičiek na vývoz žumpy.