Oznam o hlasovaní do prenosnej volebnej schránky (urny)

Občan, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebnej miestnosti, môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Požiadať o voľbu mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej urny) môže volič požiadať osobne alebo prostredníctvom inej osoby:

  • do piatka 29. septembra 2023
  • osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na čísle 0917 738 189 a to v úradných hodinách.
  • v deň konania volieb t.j. v sobotu 30. septembra 2023
  • priamo vo volebných miestnostiach zapisovateľkám alebo na mobilných telefónnych číslach:

pre volebný okrsok č. 1 ( ulice Kostolná, Na sihoti, Na výhone, Pesecká, Pod hájom, Školská, Športová, Úzka a Vinodol – bez adresy.):      0917 738 189 

pre volebný okrsok č. 2 ( ulice Agátová, Donátová, Hlavná, Hlboká, K vodárni, Novohorská, Obecná, Telepy, Tichá.):                            0917 415 917