Oznam o asistovanom sčítaní Obyvateľov

Od pondelka 3. mája do 13. júna bude vo Vinodole prebiehať asistované sčítanie obyvateľov. Týka sa to všetkých, ktorí sa nesčítali elektronicky.

Asistované sčítanie bude prebiehať dvoma spôsobmi:

1. Sčítanie prostredníctvom stacionárneho asistenta priamo na Obecnom  úrade vo Vinodole v týchto časoch:

pondelok, utorok, štvrtok, piatok 09:00 – 10:00 hod.
stredu 15:00 – 16:00 hod.

2. Sčítanie prostredníctvom mobilného asistenta

Mobilný asistent navštívi ľudí priamo doma, ale len v prípade, ak o túto službu požiadajú na tel. čísle 0917 738 189 počas úradných hodín Obecného  úradu vo Vinodole, alebo na tel. čísle call centra ŠÚ 02/20 92 49 19.

Obec Vinodol vyzýva obyvateľov, aby využili jednu z možností sčítania sa. Splnia si tak zákonom stanovenú povinnosť a vyhnú sa pokute do výšky 250 €.