Oznam – Mikuláš 2021

Opäť po roku k nám do obce zavíta Mikuláš so svojím sprievodom. Oznamujeme rodičom detí, že v nedeľu 5. decembra 2021 v podvečerných hodinách  sv. Mikuláš so sprievodom prejde našou obcou. Rodičia, ktorí majú záujem o balíček pre svoje dieťa, sa môžu prihlásiť v kancelárii 1. kontaktu a uhradiť balík v hodnote 8,- Eur, najneskôr do piatku 26.11 2021. Sv. Mikuláš spolu so svojim sprievodom pôjde cez dedinu a zastaví sa pri každom dome, kde to bude vopred dohodnuté.  Zároveň Vás žiadame, aby ste dodržovali všetky opatrenia vyhlásené vládou SR a nezdružovali sa.