Oznam – bezplatné zasielanie SMS správ

Obec Vinodol ponúka od 01.01.2022 občanom novú službu – SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS), ktorá zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu a tiež ako ďalší variant k zasielaniu mailov. Táto služba je výhodná pre občanov, ktorí sa  práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas, alebo pre občanov, ktorí môžu hlásenie rozhlasu zle počuť alebo  – nepočuť vôbec.

Ponúkame preto občanom obce Vinodol možnosť bezplatného zasielania SMS správ na ich mobilné telefóny. SMS správy budú zasielané iba na čísla slovenských mobilných operátorov.

Posielať budeme správy o kultúrnych a spoločenských podujatiach, smútočné oznámenia, dôležité upozornenia, najmä napr. zber plastov, vývoz TKO, o plánovaných odstávkach sietí  (elektrina,plyn, voda,…….) a rôzne iné užitočné informácie o dianí v našej obci.

Prostredníctvom obecného SMS rozhlasu  môžete nahlasovať rôzne poruchy, napr.verejného osvetlenia, rozhlasu (krátko a výstižne, napríklad : nesvieti svetlo na ul. Hlavná pred domom č.50). Odoslaním SMS na uvedené číslo platíte poplatok za štandardnú SMS-ku.

Zaregistrovaní občania sa budú môcť zapájať aj do SMS anketového systému, ktorý umožní zbierať názory občanov na položené otázky.

Zaregistrovať sa môžete jednoducho – len odoslaním SMS správy vo formáte  :

registracia  na číslo :    0918 936 367

SMS je nutné poslať z telefónneho čísla, ktoré má byť zaregistrované.

Vaše telefónne číslo bude použité len na posielanie správ z Obecného úradu formou SMS správ a nebude poskytnuté tretím osobám.

Registráciu je samozrejme možné kedykoľvek zrušiť, a to odoslaním správy vo  formáte  – registracia zrusit –  na dané telefónne číslo.

Veríme, že sa táto služba stretne u Vás s pozitívnym ohlasom a bude pre Vás ozajstným prínosom.