Odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva

Dňa 29.06.2016 starosta obce Vinodol p. Peter Straňák na základe uznesenia č. 178/2016 zo dňa 16.06.2016 odovzdal listinu o udelení čestného občianstva na rozlúčkovej sv. omši dekanovi – farárovi Ondrejovi Valachovi. Zároveň sa mu poďakoval, za to, že sa významným spôsobom zaslúžil o duchovný rozvoj a zveľaďovanie obce Vinodol, ochranu jej záujmov, šírenie jej dobrého mena a zachovávanie duchovných tradícií. Po rozlúčkovej sv. omši sa pánovi dekanovi poďakovali aj p. Peter Virág v mene miništrantov, p. Eva Lehotská v mene všetkých veriacich farnosti Vinodol a p. Helena Sádovská v mene seniorov obce. Táto významná udalosť bude zaznamenaná aj v kronike Obce Vinodol.

Podľa § 3 ods. 5 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „ Na samospráve obce má právo podieľať sa aj kto má čestné občianstvom obce“

Fotky nájdete vo fotogalérii

Odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva