Odborný asistent v Materskej škole vo Vinodole – pracovná ponuka

Obec  Vinodol zastúpená starostom obce Petrom Straňákom, zverejňuje pracovnú ponuku:

Pozícia : odborný asistent v MŠ

Zamestnávateľ  :  Obec Vinodol, Obecná 473/29, 9510 6 Vinodol

Miesto : Materská škola vo Vinodole

Typ pracovného pomeru : Polovičný úväzok

Plat: podľa zákona 553/2003 Z. z v znení neskorších zákonov

Dátum nástupu: 1.9.2022

Pracovný pomer : na dobu určitú do 30.6.2023

Pracovná náplň: osobná asistencia pre dieťa so ŠVVP

Požiadavky na zamestnanca : Pozícii vyhovujú uchádzači  so  vzdelaním : Stredná pedagogická škola

Osobnostné predpoklady a zručnosti : Znalosť PC

Internet- pokročilý

Microsoft Office

 

Ďalšie požiadavky:

Je potrebné predložiť:

  • žiadosť do zamestnania
  • životopis
  • doklad o získanom vzdelaní

Všetky doklady je potrebné doručiť do 1.7.2022 do 12 : 00 hod. na Obecný úrad vo Vinodole v zalepenej obálke. Na obálku napísať „Žiadosť o prijatie do zamestnania – neotvárať“.