Odber krvi

Slovenský červený kríž, miestna organizácia Veľký Cetín, Vás pozýva na ODBER KRVI, ktorý sa uskutoční dňa 20.05.2016 od 08 00 hodiny vo Veľkom Cetíne v telocvični vedľa kultúrneho domu. Darcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii 1. kontaktu na Obecnom úrade vo Vinodole. Odvoz do Veľkého Cetína bude zabezpečený.