Ocenenie – Veľmi zodpovedný obstarávateľ A+

Obec Vinodol získala ocenenie A+ Veľmi zodpovedný obstarávateľ  za rok 2021. Vyhodnocoval to portál TRANSPARX, ktorý prináša najväčšiu unikátnu databázu dát v oblasti verejného obstarávania. V TRANSPAREX vyhodnotili takmer 150 000 zákaziek za rok 2021, ktoré boli realizované viac než 5 300 verejnými obstarávateľmi. Vytvorili rebríček s názvom Zodpovedný obstarávateľ 2021. Z hodnotenia TRANSPAREX vyplynulo, že verejné obstarávanie v obci Vinodol sme realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizujeme výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.  Ocenenie ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2021 udelili len 229 najlepším verejným obstarávateľom z celkového počtu 3 904 hodnotených subjektov.

Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov boli hodnotené viaceré ukazovatele :

  • hodnotenie hospodárskej súťaže ( počet predložených ponúk )
  • priemerné úspory vo verejnom obstarávaní
  • priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania
  • spoľahlivosť verejného obstarávateľa
  • pochybenia v procese verejného obstarávania

Kompletné hodnotenie nájdete na stránke www.transparex.sk

certifikát