Obnovenie prevádzky v Základnej škole a v Materskej škole vo Vinodole

Oznamujeme občanom, že Obec Vinodol od 08.03.2021 obnovuje prevádzku v Základnej škole vo Vinodole pre 1. stupeň, t.j.  pre 1. – 4. ročník. Zákonní zástupcovia nahlásia triednym učiteľom svoje rozhodnutie o prezenčné vyučovanie svojho dieťaťa v ZŠ do 05.03.2021. Riaditeľka Základnej školy oznamuje rodičom, že každý žiak musí v pondelok priniesť Čestné vyhlásenie rodiča. Tlačivo bude možné si vyzdvihnúť v budove školy v piatok 05.03. od 11:00 do 13:30 alebo v piatok na odbernom mieste vo Vinodole.

Upozorňujeme rodičov, že žiaka musia ráno osobne odovzdať triednemu učiteľovi aj s vypísaným Čestným vyhlásením!!!

V prípade, že žiak nebude mať Čestné vyhlásenie a rodič sa nepreukáže certifikátmi oboch rodičov, triedny učiteľ ho nesmie vpustiť do budovy školy!!!

Žiaci si musia priniesť 2 rúška, hygienické vreckovky, prezuvky, školskú tašku a desiatu!!!

Všetky ďalšie informácie nájdete na stránke školy a budú Vám zaslané elektronicky na bezkriedy.sk.

Zároveň oznamujeme, že od 08.03.2021 Obec Vinodol obnovuje prevádzku aj v Materskej škole vo Vinodole. Každý žiak musí v pondelok priniesť Čestné vyhlásenie rodiča. Na základe uznesenia Krízového štábu obce Vinodol  je obnovenie týchto prevádzok možné s týmito podmienkami :

  1. Každý z rodičov detí, ktoré sa zúčastnia vyučovacieho procesu sa musia preukázať potvrdením o vykonaní testu na COVID19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia na COVID 19 nie starším ako 90 dní.
  2. Osoba sprevádzajúca dieťa do školského zariadenia sa musí preukázať potvrdením o vykonaní testu na COVID19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia na COVID 19 nie starším ako 90 dní.
  3. Do priestorov školských zariadení je vstup zákonného zástupcu  zakázaný.