Návšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity vo Vinodole

Dňa 16.03.2017 sa na Obecnom úrade uskutočnilo stretnutie, ktorého sa zúčastnili p. Ábel Ravasz podpredseda strany MOST – HÍD a splnomocnenec vlády pre rómske komunity spolu so svojimi kolegami s úradu splnomocnenca, p. Arnold Mikle okresný predseda strany  MOST – HÍD, starosta obce Vinodol, poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vinodole. Cieľom tohto stretnutia, ktoré si dal starosta, bolo oboznámiť p. splnomocnenca s hlavnými problémami súvisiacimi s rómskou komunitou, ktoré sú v obci Vinodol. Starosta mu prezentoval niektoré plánované riešenia s ktorými sa p. splnomocnenec stotožňoval. Takisto aj p. Ravasz  doplnil niektoré myšlienky k riešeniu týchto problémov a navrhoval aj ďalšie možnosti riešenia týchto problémov. Pán splnomocnenec sa intenzívne zaujímal o problémy v obci Vinodol. So záujmom si prezrel Základnú školu vo Vinodole, priestory elokovaného pracoviska Špeciálnej školy vo Vinodole, tiež Materskú školu vo Vinodole. Taktiež navštívil lokalitu Na Sihoti a  domácnosti niektorých Rómov. Účastníci tohto stretnutia sa lúčili s tým, že zostanú v kontakte a budú sa snažiť spoločne aspoň čiastočne vyriešiť problémy, ktoré ťažia našu obec.

Fotografie z návštevy nájdete v galérii.

Link :

Návšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity p. Ábela Ravasza vo Vinodole