Nakladanie s kuchynským odpadom z domácností – oznam

V súčasnosti prebieha tzv. prechodné obdobie, v ktorom sa spôsob nakladania s kuchynským odpadom v našej obci pripravuje. Prechodné obdobie potrvá do 1.7.2021, počas jeho trvania sa pri nakladaní s kuchynským odpadom  zachováva súčasný stav.

 

Dňa 10.12.2020 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.215/2020, v ktorom sa prijalo  rozhodnutie o nakladaní s kuchynským odpadom na území obce Vinodol – zabezpečením kompostérov pre všetky domácnosti v obci.

 

Určený spôsob nakladania s kuchynským odpadom bude od 1.7. 2021 v obci zavedený o čom budete včas informovaní.