Mikuláš aj so sprievodom v našej obci

Aj tento rok boli v našej obci deti, ktoré celý rok poslúchali. A preto ich opäť navštívil Mikuláš. Prišiel  spolu s anjelom aj čertom. Odviezol sa na koči po všetkých uličkách, všetky deti pozdravil a tým naozaj dobrým odovzdal sladkú odmenu. Na konci Mikuláš povedal, že verí, že detičky budú poslúchať aj celý budúci rok, aby sa k nám aj so svojim sprievodom mohol vrátiť.

Mikuláš v obci Vinodol 2021