Marec, mesiac knihy

Každoročne si marec spájame s mesiacom knihy. A nebolo tomu inak ani tento rok, preto Obecná knižnica vo Vinodole privítala vo svojich priestoroch deti zo Základnej školy. Dňa 18. marca 2015 sa stretli deti od tých najmenších prvákov, až po veľkých štvrtákov, aby sa oboznámili s knižnicou a knihami. Na úvod bola deťom predstavená obecná knižnica, pani knihovníčka Erika Kozárová, v krátkosti vysvetlila deťom ako to v knižnici funguje a aké sú pravidlá požičiavania kníh. Keďže deti boli netrpezlivé a zaujímali ich predovšetkým knižky, venovali sa najmä im. Prváci a druháci predviedli ako im ide čítanie a recitovanie, prečítali krátke úryvky z knižiek a zarecitovali básničky, s ktorými súťažili na Hviezdoslavovom Kubíne. So staršími žiakmi pani knihovníčka hovorila o mesiaci knihy, o knižných akciách a spisovateľoch. Deťom sa v obecnej knižnici páčilo, a tak veríme, že jej po tejto návšteve pribudne zopár nových čitateľov.

Fotogalériu k podujatiu si môžete prezrieť v kategórii „Galéria.“