List starostov obcí Jelenec a Kolíňany

Streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života  32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb  vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár.

Táto tragédia sa dotkla bezprostredne každého z nás. Boli tam naši priatelia, deti našich kolegov, ako aj susedia či známy.

Obce Kolíňany a Jelenec  sa preto rozhodli zrealizovať  spoločnú verejnú zbierku, do ktorej, základe dobrovoľnosti môžu prispieť spoločnosti, združenia, mestá, obce, spolky, nadácie, rôzne organizácie ako aj súkromné osoby. Takto získané finančné príspevky budú použité na zmiernenie neopísateľnej bolesti rodín priamo dotknutých dopravnou nehodou.

Vieme, že nič nedokáže zmierniť ich žiaľ a nevráti im domov ich milované deti, rodičov, starých rodičov, priateľov. Ich návrat  do normálneho života po tak tragickej udalosti je však veľmi ťažký a finančne náročný. Napr. manželský pár, ktorý zahynul v autobuse po sebe zanechal dve maloleté deti. Preto Vás, aj v ich mene, prosíme o podanie pomocnej ruky.

Obce na účel zbierky zriadili transparentný účet v Prima banke s číslom SK62 5600 0000 0008 0192 9012

V prípade, že k prevodu finančného prostriedku potrebujete  darovaciu zmluvu, prosíme Vás o spätnú informáciu na adresu Obecného úradu v Kolíňanoch, resp.na email: info@kolinany.eu. Okrem finančného daru je možné prispieť aj vecným darom, ktorý navrhujeme odkonzultovať s koordinátormi tejto dobrovoľnej zbierky.

Za Váš prejav spolupatričnosti, za Vašu podporu, podanú pomocnú ruku a nezištnosť Vám vopred ďakujeme.

 

Ivan Varga, starosta obce Jelenec,    Ing. Róbert Balkó, starosta obce Kolíňany