Knižné novinky v Obecnej knižnici

V Obecnej knižnice vo Vinodole, pribudli nasledovné knižné tituly:

Knižničné novinky – náučná literatúra (GRANT MK SR)
1. Pavel „Hirax“ Baričák – Šlabikár šťastia 1+2 Kolekcia
2. C. Pinkola Estés – Ţeny, ktoré behali s vlkmi
3. Rhonda Byrne – The Secret – Tajomstvo
4. Štefan Hronský – Rok vinohradníka a vinára
5. Nuria Penalva – Prírodná medicína
6. Príroda 2015 – Abeceda záhradkára
7. Vincent Kabát… – Abeceda hubára – 100 najchutnejších druhov húb
8. Jaromír Říha – 1000+1 rada pre rybárov
9. Ottovo nakladateľstvo – Ako ţiť so psom 1000+1 rada
10. Adrian Furnham – Psychológia – 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať
11. Janette Suchá – Ako ne(za)biť pubertiaka
12. Ján Lacika – 1000 zaujímavostí Slovenska
13. Zuzana Beňušková – Tradičná kultúra regiónov Slovenska
14. Ottovo nakladateľstvo – Tehotenstvo
15. Kolektív autorov – Tradičná slovenská kuchárka
16. EX book – Slané pagáče, štangle, slimáky
17. EX book – Chutné krémeše
18. EX book – Sladké koláče
19. Ben Gilliland – 100 osobností, ktoré zmenili svet
20. Katie Daugnes – Pozri sa dovnútra svojho tela
21. Miroslav Saniga – O prírode veselo i váţne
22. Penny Johnson – 50 úţasných vecí, ktoré by deti mali vedieť o vede
23. Ondrej Sliacky – Divy Slovenska nielen pre deti
24. Rupert Matthews – Dinosaury od minulosti aţ po súčasnosť
25. Alan Dyer – Hviezdy
26. Kolektív autorov – Predátory (Páni divočiny)
27. Kolektív autorov – Najväčšia kniha otázok a odpovedí
28. Viktoria Print – Detská encyklopédia
29. Príroda 2012 – Najväčšie omyly ľudstva
30. Aktuell 2004 – Veľký lexikón
31. Iva Dostálová – Angličtina (Gramatika stručne a prehľadne)
32. Lingea 2015 – Slovensko-anglický hovorník
33. Lingea 2012 – Nemčina – konverzácia
34. Angelika Horňáková – Nemčina pre deti
35. Slovart – Biblické príbehy pre celú rodinu
36. Linda Sonntag – Kámasútra
37. Ladislav Harsányi – Futbalové ikony súčasnosti
38. Ján Bednarič a kol. – Demitra: 38