Informácie pre verejnosť vyplývajúce z umiestnenia jadrového zariadenia


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/c/0/c0faf42b-a505-47ec-9cd1-deace2d8b782/obec-vinodol.sk/web/wp-content/plugins/easy-bootstrap-shortcodes/shortcode/slider/plugin_shortcode.php on line 39

V nasledujúcej prílohe sú k dispozícii informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15a ods. 1písm. a) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.