Hasiči varujú pred požiarmi vo vianočnom období

Vianočne sviatky sú symbolom rodinnej pohody, šťastia a radosti. Tomu sa snažíme prispôsobiť aj svoje príbytky, zdobí sa vianočný stromček – -a vlastne celý dom. Nezabúdajme ani na opatrnosť a bezpečnosť, keďže tieto dni sú charakteristické aj zvýšeným rizikom vzniku požiarov.

Pre bezpečné a šťastné prežitie obdobia Vianoc Vám hasiči pripomínajú zásady a odporúčania, ako sa vyhnúť požiaru:

Vianočný stromček

 • Nikdy na stromčeku nezapaľujte sviečky ani prskavky
 • Používajte iba certifikované vianočné osvetlenie
 • Rešpektujte pokyny výrobcu (predajcu) pri manipulácií s vianočným osvetlením
 • Vyhýbajte sa neodborným zásahom do osvetlenia (oprava jednotlivých žiaroviek a kabeláže, predlžovanie a spájanie reťazí)
 • Pokiaľ odchádzate z domu, vypnite vianočné osvetlenie a stromčeku z elektrického zdroja
 • Umiestnite vianočný stromček do dostatočne veľkého priestoru
 • Umiestnite vianočný stromček čo najďalej od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa
 • Pokiaľ máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby rýchlo nevyschol a pevný stojan, aby sa neprevrátil
 • Pokiaľ sa rozhodnete pre umelý stromček, vyberte si taký, ktorý je z nehorľavých materiálov
 • Dávajte pozor, aby elektrické osvetlenie nepoškodilo domáce zviera (napr. nerozhrýzlo káble)

Príprava pokrmov na vianočný stôl

 • Za žiadnych okolnosti nenechávajte pripravovanú stravu na sporáku bez dozoru dospelej osoby
 • Vyvarujte sa opätovnému používaniu oleja, ktorý by sa mohol prepáliť a vzbĺknuť
 • Horiaci olej nehaste vodou, ale zaduste pokrievkou, utierkou, uterákom a pod.
 • Nepoužívané kuchynské spotrebiče vypnite z elektrického zdroja energie
 • Počas manipulácie s horúcimi materiálmi používajte ochranné prostriedky

Adventné vence  a svietniky

 • Uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony, tapety
 • Položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom umiestnite tak, aby sa nemohli prevrátiť
 • Nenechávajte horieť sviečky na adventnom venci bez dozoru, alebo keď odchádzate z domu
 • Nikdy nenechávajte deti v alebo zvieratá sami v miestnosti, v ktorej horia sviečky

Spokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, pohodu a lásku v kruhu svojich najbližších, veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov v novom roku 2022 Vám prajú hasiči

Spracoval Ing. Ivan Matúška – preventivár PO obce

zdroj: časopis „Požiarnik“