GalériaSpomienkový nohejbalový turnaj – 3. ročník, 29.12.2016