GalériaPROJEKT Z FPU „MODERNIZÁCIA OBECNEJ KNIŽNICE VINODOL“ 2017