GalériaProjekt z Fondu na podporu umenia “ Nové knihy do knižnice “ 2016