GalériaPo známych i menej známych zaujímavostiach Oravy, zájazd seniorov 2019