GalériaOkresná súťaž Dobrovoľnej požiarnej ochrany v hasičskom športe – 23.06.2018