GalériaMarec mesiac knihy – posedenie so žiakmi ZŠ