GalériaDFS Sílešánek na Medzinárodnom folklórnom festivale v Chorvátsku